Úvod
  Školní družina
  Dokumentace
  Školní rok
  Akce školy
  Galerie
  Kontakty
 
Vítáme Vás na stránkách základní školy v Děhylově

Pozor pozor, přestěhovali jsme se na novou doménu
http://zsdehylov.cz/


Základní škola Děhylov je školou málotřídní - do školního roku 2009 / 2010 již mnoho let školou trojtřídní, od školního roku 2010 / 2011 školou čtyřtřídní. Vyučujeme na dvou školních budovách – ve školní budově v Děhylově (výuka 1. a 2. ročníku) a ve školní budově v Dobroslavicích (výuka 3., 4. a 5.ročníku). Naši školu navštěvují žáci z Děhylova, Dobroslavic, Ostravy – Plesné, Ostravy – Martinova a Ostravy – Poruby. Počet žáků za posledních několik let se pohybuje okolo 55 – 60. Ve školní budově Děhylov jsou dvě učebny, školní družina, tělocvična a počítačová učebna. Výdejna stravy se nachází v prostorách Obecního úřadu Děhylov, kam žáci docházejí. Ve školní budově Dobroslavice jsou dvě učebny, tělocvična, výdejna stravy a učebna pro výuku hry na hudební nástroje (pobočka Základní umělecké školy Háj ve Slezsku). V obou školních budovách jsou učebny světlé, prostorné, vybavené výškově stavitelným nábytkem. Obě školní budovy mají školní zahradu.

Název školy, právní forma, sídlo, IČO
Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Obec Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Adresa: Porubská 66, 747 94 Děhylov
Ředitelka školy: Mgr. Simona Kovaříková
Telefon: 595 057 037 (školní budova Děhylov)
  595 050 024 (školní budova Dobroslavice)
E-mailová adresa: zs.dehylov@centrum.cz
IČO: 70994544